Our Integrated Policy

Palaia Hotel,

Temel değerlerinden ödün vermeden, misafir ve kalite odaklı hizmet anlayışı ile;

  • Misafir talep, beklenti ve şikayetlerini; etkin ve verimli şekilde ele alarak adil, objektif bir şekilde cevaplamayı, Misafir Memnuniyetini sağlamayı,

  • Yasal, düzenleyici gerekliliklere göre Güvenilir Gıda Üretmeyi

  • Çevresel kirlenmeyi önleyerek, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, çevresel değerlerin korunması ve geliştirilmesi sürecine katkı sağlamayı,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesi ile çalışarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını,

  • Gıda Güvenliği, Bilgi Güvenliği, İş sağlığı ve Güvenliği, Çevreye ve Misafir Memnuniyetine etki edebilecek tehlikeleri ortadan kaldırarak riskleri azaltmayı,

  • Bilgilerin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini sağlamayı,

  • Sorumlu olduğumuz tüm yasal ve düzenleyici gereklilikler ile uygulanabilir, karşılıklı onaylanan ilgili taraflarımızın şartlarına uymayı, yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, bu uyum ve gereklilikler hakkında çalışanlarımızın ve tüm ilgili taraflarımızın farkındalığını arttırmayı,

  • Eğitim çalışmalarımızla; Gıda Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma Faaliyetleri, Misafir ve Kalite odaklı hizmet anlayışını kurumsal kültürümüzün bir parçası haline getirmeyi,

  • Misafirlerimiz, tüm çalışan ve çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımları için gerekli şartları sağlayarak, tüm ilgili taraflarımız ile kurduğumuz etkin iletişim yöntemleri ile hizmet ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi

  • Taahhüt etmektedir.