Child Rights Policy

Çocuklar geleceğe mirasımızdır. Onları birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı korumak ve kollamak birincil sorumluluğumuzdur.

Bunu sağlamak için;

Kendi kurumlarımızda çocuk işçiliğine izin vermiyoruz ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı duyarlılığı bekliyoruz.

İşletme içinde çocukların gelişimine katkı sağlayan, düşünce, istek ve duygularını rahatlıkla ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedebilecekleri ortamlar/fırsatlar sağlıyoruz.

Çalışanlarımıza çocuk istismarının önlenmesi ve tespitine yönelik eğitimler veriyoruz.

Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetiminde olmalarını sağlıyoruz.

Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla eğitimler düzenliyor ve ilgili projelere destek veriyoruz.

Çocuklarla ilgili şüpheli hareketlere tanık olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi veriyor, gerekli görüldüğünde resmi kuruluşlardan yardım alıyoruz.