Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Politikası

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

  • Cinsiyett farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.

  • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.

  • Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.

  • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.

  • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.

  • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.

  • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.

  • Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.

  • Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.